بیش از بیست سال تجربه

استمرار بیست سال تولید و ارتقائ توانایی ها در زیر لایه های صنعت کشور

پیشرو در چرخه

سامانه آنلاین مرجع اتصالات ایران ( آی کلمپ ) توسط مجموعه صنعتی ایران بست مهرگان جهت تسهیل معاملات و سفارشات در بستر اینترنت راه اندازی شده است.